Sluiting kolencentrales kost consument jaarlijks 13 euro


Sluiting kolencentrales kost consument jaarlijks 13 euro

Wanneer er besloten zou worden om alle kolencentrales in Nederland te sluiten, zou de gemiddelde energierekening voor de Nederlandse consument stijgen met 13 euro per jaar. Dat wordt duidelijk uit een vandaag verschenen rapport van SEO Economisch Onderzoek, in opdracht van milieuorganisatie Natuur & Milieu.

Door het sluiten van de kolencentrales zullen energiebedrijven ruim 1,9 miljard euro aan inkomsten verliezen. Maar onder de streep levert de sluiting van de kolencentrales 4,7 miljard euro aan extra welvaart op voor Nederland. Aldus het verschenen onderzoek van SEO.

De belangrijkste reden hier is dat doordat er geen kosten gemaakt hoeven te worden voor de nadelige schade aan de volksgezondheid en het klimaat. De uitstoot van de kolencentrales (fijnstof, kwik en stikstofoxiden) zorgt namelijk voor grote gezondheidsproblemen bij mensen en het beschadigt de algehele natuur.

Luchtvervuiling slecht voor kwaliteit van leven

In Nederland staan op dit moment vijf werkende kolencentrales. Volgens Natuur & Milieu zorgt de vervuiling die wordt veroorzaakt door de centrales voor een lagere kwaliteit van leven en het voortijdig overlijden van omwonenden. Vanwege aanhoudende kritiek overweegt het kabinet om op korte termijn twee kolencentrales te sluiten.

Wanneer er meer kolencentrales gesloten zullen worden dan zal het energietekort (deels) opgevangen kunnen worden door gascentrales. Deze zullen hierdoor flink meer winst kunnen boeken. Om deze reden zal de sluiting van de kolencentrales volgens de onderzoekers weinig effect hebben op de werkgelegenheid in ons land. Ons land beschikt volgens het onderzoek over ‘’voldoende andere energiebronnen en de werkgelegenheid verschuift binnen een paar jaar naar andere sectoren’’.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.