Opbrengst windmolenparken tot wel 80 procent lager


windenergie-windmolen-windmolenpark

Grote windmolenparken leveren naar verwachting 75 tot 80 procent minder energie op dan eerder gedacht. Dit komt omdat de achterste windmolens veel minder wind vangen aangezien molens ervoor de wind afremmen. Dat meldt BNR op basis van Amerikaans onderzoek. „Na een kilometer of vijf begin je dat echt te merken”, zegt onderzoeker Lee Miller. Een watt vermogen per vierkante meter zou het maximaal haalbare zijn.

4 of 5 keer minder opbrengst

Het geplande windmolenpark dat voor de kust van Borssele zal komen moet volgens de planning ruim 350 megawatt opbrengen, maar dat is volgens Lee Millers onderzoek 4 of 5 keer meer dan natuurkundig überhaupt mogelijk is. Het Amerikaanse onderzoek, waarvan de bevindingen zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift PNAS, richtte zich op windparken gebouwd op land. Het ligt echter niet voor de hand dat de gemeten resultaten op zee veel gunstiger zijn.

Windenergie ook flink duur

Het produceren van energie uit kolen, olie of gas kost gemiddeld ongeveer 3 a 4 eurocent per kWh, het produceren van windenergie kost nu gemiddeld ongeveer 17 eurocent per kWh. Door de dalende olieprijs lijkt dit verschil in prijs ook al nog maar groter te worden. Hierdoor zullen de windmolenparken voor investeerders steeds minder interessant worden. Ook dit bedreigd de ambitieuze doelstelling van de Nederlandse overheid.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.