Honderden miljoenen voor verduurzamen woningen

Uit het conceptakkoord dat is bereikt aan de klimaattafel blijkt dat het kabinet honderden miljoenen wil investeren in het verduurzamen van woningen. Het geld dat het kabinet hiervoor opzij zet zal voornamelijk worden uitgegeven aan subsidies voor warmtepompen en isolatiematerialen. Mede door deze extra maatregel wil het kabinet de doelstellingen uit het Klimaatakkoord gaan behalen.

 

Jaarlijkse 50 miljoen euro

Aan de klimaattafel wordt onder andere gesproken over het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Uit het akkoord dat RTL Nieuws heeft ingezien blijkt onder andere dat men een landelijke programma wil opstarten voor het verduurzamen van woningen. Via dit programma wordt jaarlijks 50 miljoen euro uitgegeven aan een speciale investeringssubsidie voor duurzame energie. Deze investeringssubsidie zal in ieder geval lopen tot 2030. Hierdoor zal de subsidie in totaal honderden miljoenen euro’s gaan kosten. Dit geld zal voornamelijk worden uitgegeven aan de aanschaf van warmtepompen en het subsidiëren van isolatiemaatregelen.

 

Gebouwgebonden financiering

Naast het lanceren van deze investeringssubsidie wil het kabinet ook een wet aanpassen die zogenoemde gebouwgebonden financiering mogelijk maakt. Een gebouwgebonden financiering is een lening die niet aan persoon, maar aan een woning is gekoppeld. Deze lening kan tijdens een eventuele verkoop overgedragen worden aan een nieuwe eigenaar. Hierdoor hoeft men niet meer te betalen voor investeringen aan een huis na een verkoop, want deze gaan over op de nieuwe eigenaar. Deze manier van financiering is momenteel nog verboden.

 

Verduurzamen tegen lage kosten

Ook wil het kabinet onderzoek gaan doen naar de oprichting van een speciaal fonds dat het mogelijk moet maken om woningen te verduurzamen zonder dat de eigenaar op flinke kosten wordt gejaagd. Hierdoor kunnen ook mensen met een niet te hoog inkomen op een manier ‘’Woonlasten-neutraal’’ hun huis verduurzamen. Ook moet het voor de middeninkomens makkelijker worden om geld te lenen om hun woning te vergroenen.

 

Aardgasvrij wonen

Als laatst wil het kabinet ook gemeenten financieel gaan ondersteunen bij het verduurzamen van woonwijken. Aangezien gemeenten een belangrijke rol spelen is het goed dat deze voldoende financiële middelen hebben. Met het geld dat beschikbaar komt zullen complete wijken van het aardgasnet worden gehaald, te beginnen met wijken waarbij vervangen van het net al bijna aan de orde is.

Met het complete pakket aan maatregelen hoopt het kabinet vóór het einde van de kabinetsperiode in 2021 30.000 tot 50.000 woningen van het aardgasnetwerk afgesloten te hebben. Doelstelling is om dit aantal in 2030 tot 1.500.000 op te laten lopen, waardoor onze CO2-uitstoot aanzienlijk zal dalen.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Inhoudsopgave