Grootverbruikers Gronings gas bezorgd om kosten alternatieven energiebronnen

Diverse grote bedrijven die gebruik maken van gas uit Groningen maken zich druk om de kosten die het overstappen op alternatieven energiebronnen met zich meebrengt. Uit een rondgang blijkt dat het hierbij vooral gaat om ongeveer tweehonderd grootverbruikers die eerder dit jaar een brief hebben ontvangen van minister Wiebes. In deze brief vroeg de minister de bedrijven om actief aan de slag te gaan met oplossingen om het Groningse gasverbruik te verminderen. Om meer duidelijkheid te krijgen zijn de bedrijven actief in gesprek met het ministerie van Economische Zaken.

 

Omschakeling bedreiging voor concurrentieniveau

Het omschakelen van Gronings gas naar andere oplossingen zoals bijvoorbeeld hoogcalorisch aardgas uit het buitenland vormt een bedreiging voor diverse grote bedrijven in Nederland. Zo verwacht onder andere De Suikerunie aanzienlijk hogere kosten door het omschakelen naar alternatieve energiebronnen. Hierdoor wordt concurreren met andere suikerfabrieken in Europa nog moeilijker.

 

‘’Wij concurreren met suikerfabrieken in Europa die ook Gronings gas gebruiken, via exportcontracten van de NAM. Daarnaast zijn er nog steeds suikerfabrieken in Duitsland en België die bruinkool en steenkool gebruiken als brandstof.’’ aldus een woordvoerder van De Suikerunie.

 

Zorgvuldig onderzoek

Volgens De Suikerunie, en andere grootverbruikers, is het belangrijk om goed in kaart te brengen welke investeringen er nodig zijn om over te stappen op bijvoorbeeld stikstof-fabrieken of hoogcalorisch aardgas uit het buitenland. Zo zal het bedrijf bijvoorbeeld andere gasketels en branders nodig hebben wanneer het wil overstappen op hoogcalorisch aardgas uit het buitenland. Daarnaast zal het bedrijf ook moeten worden aangesloten op dit gasnetwerk. Hoe lang het duurt om een aansluiting hiervoor te regelen is nog onduidelijk.

Naast De Suikerunie zeggen ook veel andere grootverbruikers dat ze nog niet inzichtelijk hebben welke financiële gevolgen de overstap zal hebben. Zo is onder ander Grolsch bezig met lokale Twentse bedrijven om hun energievoorziening te verduurzamen. Afhankelijk van deze uitkomsten zal er moeten worden bekeken welke aanpassingen en investeringen het bedrijf zal moeten doen om van het Groningse gas af te stappen. Volgens een woordvoerder van Grolsch zullen haalbaarheidsstudies moeten uitwijzen welke investeringen nodig zijn voor de overstap.

 

Alternatieven energiebronnen

Bierbrouwer Heineken zegt al langere tijd bezig te zijn met het aanboren van alternatieven energiebronnen. Zo gebruikt het bedrijf onder andere biogas, windenergie en zonne-energie om die brouwerijen van energie te voorzien. Daarnaast wil het bedrijf ook actief gebruik gaan maken van restwarmte. Om dit te realiseren is Heineken in gesprek met diverse partners om de brouwerij in Zoeterwoude aan te sluiten op het geplande warmtenet in Zuid-Holland. Dit nog te bouwen netwerk gebruik restwarmte van de Rotterdamse haven om de industrie in Zuid-Holland van energie te voorzien.

 

Nuon

Ook energieleverancier Nuon bezig is actief bezig met de overstap van Gronings gas naar andere energiebronnen. Zo is het bedrijf in kaart aan het brengen hoe de biomassacentrale in Diemen kan overstappen van laagcalorisch naar hoogcalorisch aardgas. Volgens een woordvoerder verwacht het bedrijf dat het onder andere de branders van verbrandingskamers moet vervangen. Voor deze vervanging zal de biomassacentrale enige tijd moeten worden gesloten. Deze sluiting en vervanging zal flinke kosten met zich meebrengen. Hoe deze kosten betaalt gaan worden kan het bedrijf nog niet zeggen. Wel verwacht het energiebedrijf dat het de wijzigingen binnen de gestelde periode van vier jaar kan realiseren.

 

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Inhoudsopgave