Grootste deel energierekeningen te onduidelijk

Uit onderzoek van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) blijkt dat het overgrote deel van de Nederlandse energierekeningen lastig te begrijpen is. Slechts 16 van de 40 onderzochte energierekeningen kwamen positief uit de test. In totaal waren er 24 energiebedrijven die nog verbeteringen moeten doorvoeren. Drie van de onderzochte energierekeningen waren zo slecht dat de ACM een dwangsom heeft aangekondigd.

 

Eerder onderzoek naar energiefacturen

Ook uit eerder onderzoek door de ACM bleek dat veel energierekeningen te onduidelijk zijn. Om energieleveranciers tegemoet te komen heeft de ACM deze tot 1 juli 2017 de tijd gegeven om de energierekening te verduidelijken. Ondanks deze waarschuwing bleek tijdens nieuw onderzoek van de ACM dat er toch nog 24 energiebedrijven zijn met onduidelijk energierekening. Deze energiebedrijven zullen dus nogmaals een waarschuwing krijgen van de ACM.

 

Duidelijkheid energierekening laat de wensen over

Tijdens het onderzoek heeft de ACM op diverse factoren gelet. Hierbij ging het vooral om het feit of het duidelijk gepresenteerd is en of prijswijzingen duidelijk omschreven zijn. Er is niet gekeken of de feitelijk cijfers kloppen. De belangrijkste uitgangspunten tijdens het onderzoek van de ACM waren:

  • Tarieven die tussentijds zijn aangepast moeten afzonderlijk zichtbaar zijn op de factuur en niet als gemiddelde over de hele factuurperiode worden vermeld. Anders kan de klant niet eenvoudig herleiden of hij de tarieven heeft gekregen die zijn afgesproken in het contract en die tussentijds zijn gecommuniceerd bij een prijswijziging.
  • Op de rekening moet worden gerekend met dezelfde eenheden als in het contract en de prijswijzigingsinformatie (dus niet bijvoorbeeld in het contract per maand en op de rekening per dag).

 

“Bijna de helft van de consumenten neemt zijn energierekening door. Zij moeten het hele traject van aanbod naar contract naar factuur kunnen controleren en begrijpen. Dan kunnen zij makkelijk nagaan of de leverancier heeft geleverd wat er was afgesproken en tegen welke prijs.” aldus Bernadette van Buchem, directeur Consumenten van de ACM.

 

Ondanks dat er veel energieleverancier niet slaagde waren er toch ook een hoop energiebedrijven die wel een begrijpelijk energierekening verstuurde. Zo slaagde WoonEnergie, om, NLE, Delta, Eneco, Energiedirect.nl, Essent, HVC, MAIN, Oxxio, Qurrent, DVEP Energie, Qwint, Pure Energie, Vandebron en ServiceHouse wel.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Inhoudsopgave