Groningse economie krimpt door minder gaswinning


economie-groningen

De Groningse economie en de Nederlandse schatkist zullen geld mislopen door het dichtdraaien van de gaskraan. Naar verwachting krimpt de Groningse economie met 5,0%. De schatkist loopt ongeveer 1,2 miljard euro mis. (Ten opzichte van ramingen in de Voorjaarsnota)

Productieplafond van 30 m3 aardgas in 2015

Op 23 juni heeft minister Kamp in een brief de Tweede Kamer ingelicht over het productieplafond van 30 miljard m3 aardgas in 2015. Dit vertegenwoordigd volgens de ING een 5,0% krimp voor de Groningse economie. De economie van de COROP regio Overig Groningen krimpt zelf met 6,0%. En het bestuurscollege van de provincie Groningen wil de gaskraan nog verder dichtdraaien, wat nog hardere gevolgen zal hebben voor de lokale economie. Het college zet in op 27 miljard m3 aardgas in 2015 en zo spoedig een verdere daling naar slechts 12 miljard m3 aardgas per jaar.

Gevolgen Groningse economie

De gevolgen voor de lokale economie zullen groot zijn, de Groningse economie is namelijk voor 40% afhankelijk van de gaswinning. Zonder de dalende gaswinning presteert de lokale economie ook al slechter dan het landelijke gemiddelde. De economische groei betreft ongeveer 1,5% ten opzichte van 2,0% landelijk. Dit komt voornamelijk omdat groeiende sectoren zich minder sterk vestigen in de regio Groningen.

Nieuwe ontwikkelingen nodig

Aangezien de aardgaswinning flink afneemt zal Groningen op zoek moeten naar nieuwe kansen, die het wellicht al heeft gevonden in de bouw van een nieuw stikstof mengstation in Zuidbroek. Hier zal geïmporteerd aardgas geschikt maken voor het Nederlandse energienetwerk. Hiernaast leveren de aardbevingen ook de lokale bouwbedrijven flink werk op, wat weer goed is voor de lokale werkgelegenheid. Op de langere termijn zal Groningen echter vooral pijlen moeten zetten op de al aanwezige innovatieve technologieën, zoals energie (´Energy Valley´ Eemshaven), agrifood (‘biobased economy’) en ICT (´Datagateway to Europe´ met onder andere multinationals Google, IBM en start-ups rond de campus van de Rijksuniversiteit van Groningen).

Lees ook: Minister Kamp draait gaskraan verder dicht

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.