Groen gas uit rundermest


210-euro-welkomstkorting-essentEr is voor het eerst groen gas uit 100% rundermest geproduceerd en geleverd aan op het Nederlands gasnet. Ras en Zonen VOF uit Den Bommel is het eerste Nederlandse agrarische bedrijf dat dit wist te realiseren. Het agrarische bedrijf heeft pure rundermest op commerciële basis omgezet in biogas dat gelijk is aan de standaard aardgaskwaliteit. Energieleverancier Essent neemt de hele productie aan groen gas van het agrarische bedrijf af.

Meer mest door afschaf melkquotum

Door de afschaffing van het melkquotum hebben agrarische bedrijven vrij spel gekregen in het uitbreiden van hun veestapel. Een voorwaarde van deze uitbreiding is dat agrarische bedrijven een mestverwerkingsverplichting hebben. Deze zogeheten mestverwerkingverplichting verplicht agrarische bedrijven dat er minder fosfaat en nitraat in de bodem en het grondwater terecht mag komen. Het gevolg van deze ontwikkeling is, dat agrarische bedrijven een oplossing moeten bedenken om van deze mestvoorraden af te komen.

Gebruik van een mono-mestvergister

Jan Jaap Ras, eigenaar van Ras en Zonen VOF, heeft als oplossing voor de overtollige mest de mono-mestvergister bedacht. “Met de mono-mestvergister hebben wij een nuttige bestemming gevonden voor onze mestvoorraad. Hiermee produceren wij sinds kort groen gas en dit voeden wij het lokale aardgasnet in. Het voordeel hiervan is dat er minder methaan wordt uitgestoten terwijl onze veestapel wel kan blijven groeien” aldus Jan Jaap Ras.

Extra service door energieleverancier Essent

Essent is de eerste energieleverancier die een dienst voor groen gras invoering aan agrarische bedrijven kan leveren. Hierdoor is het eenvoudiger om mono-mestvergisters te exploiteren bij boerderijen. Essent ontneemt de boeren ook de administratieve taken en marktrisico’s. Hiermee zorgt Essent ervoor dat er, samen met agrarische bedrijven, wordt gewerkt aan een milieuvriendelijke toekomst.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.