Friesland vreest Groningse taferelen


kamp-draait-gaskraan-verder

Als het aan oliebedrijf Vermilion ligt, wordt er binnenkort gestart met het winnen van gas in Friesland. Dit zou in de buurt van Sneek gaan plaatsvinden. De regio vreest dat er Groningse taferelen zullen ontstaan, zoals bodemdaling en onverkoopbare huizen.

Onrust

De onrust in de dorpen waar de gaswinning moet gaan plaatsvinden, Oppenhuizen en Uitwellingerga, ontstond een half jaar geleden toen bekend werd gemaakt dat er tussen de dorpen in gaswinning zou gaan plaatsvinden. Vorige week, toen het rapport van ingenieur Adriaan Houtenbos werd gepubliceerd, bevestigde dit de onrust in de dorpen. Aan Houtenbos werd door de provincie en de gemeente om een second opinion gevraagd. De conclusies uit het rapport benadrukken de onrust omdat volgens Houtenbos de bodemdaling maximaal 60 mm zal zijn, bij Sneek 55 mm en bij Oppenhuizen 48 mm. Daarnaast schat Houtenbos dat de kans op een aardbeving zo’n 20 procent zal zijn. Woordvoerder van Vermilion, de heer F. Jansma, geeft aan dat Vermilion niet inhoudelijk in wil gaan op het rapport en stelt dat de kans op een aardbeving nihil is.

Toekomstige plannen

Vermilion is van plan om tussen de 300 en 400 miljoen kubieke meter aardgas te gaan winnen op de plek tussen de twee dorpen. Hierbij is een investering gemoeid van tussen de 5 en 10 miljoen euro. De plannen zijn inmiddels aardig concreet geworden aangezien de winningsvergunning al is verstrekt en er een ontwerpbeschikking klaar ligt. Wim van der Werf uit Uitwellingerga kijkt vanuit zijn woning uit op de boorlocatie. Hij vreest voor Groningse taferelen zoals bodemdaling en daling van de huizenprijzen. Het rapport dat vorige week werd gepubliceerd door ingenieur Houtenbos bevestigen zijn zorgen. “Het kan niet zo zijn dat wij over vijftien jaar hetzelfde meemaken als de Groningers. Wij willen een nulmeting en omgekeerde bewijslast. Straks heeft Vermilion miljarden euro’s en wij de problemen” aldus Wim van der Werf.

Nulmeting en omgekeerde bewijslast

Een nulmeting houdt in dat er een huidige situatie analyse wordt gemaakt. Als er geen gegevens zijn over de huidige situatie dan is het lastig om te zien of doorgevoerde veranderingen, zoals gaswinning, een positief of negatief effect hebben op de omgeving. Omgekeerde bewijslast houdt in dat, als er daadwerkelijk schade wordt gemaakt door gaswinning, de Friezen niet zelf met bewijslast hoeven te komen. Vermilion zou dan met bewijslast moeten komen dat de schade niet komt door gaswinning. Vermilion hoopt in 2017 aan de slag te kunnen gaan met het boren naar gas in Friesland.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.