Energie-Nederland presenteert zeven transitieversnellers


Branchevereniging Energie-Nederland heeft een rapport met zeven concrete transitieversnellers gepresenteerd. Door middel van deze maatregelen moet het mogelijk worden om de afspraken uit het klimaatakkoord van Parijs te halen. Het totale rapport met bevindingen werd gister aan informateur Edith-Schippers aangeboden door middel van een openbare brief.

 

‘’Het gaat om concrete voorstellen voor een Energieakkoord 2.0 en een klimaatwet, voor wind op zee, voor de SDE+ regeling, voor de warmtetransitie, voor energiebesparing in de bebouwde omgeving, voor elektrisch vervoer en voor het optimaal benutten van markdynamiek.’’ Rapport Energie-Nederland.

 

Transitieversnellers

Uit het rapport blijkt dat Energie-Nederland de volgende transitieversnellers aandraagt;

  1. Zorg voor voorspelbaar en stabiel beleid met een klimaatwet en Energieakkoord.
  2. Versnel de uitrol van wind op zee.
  3. Zorg voor investerings- zekerheid door de SDE+ te continueren.
  4. Laat gemeenten en hun inwoners zich voorbereiden op de warmtetransitie.
  5. Bied een fiscaal voordeel bij het besparen op energie.
  6. Bouw het elektrisch vervoer uit door een evenwichtig schaal systeem en formuleer heldere doelen.
  7. Gebruik de dynamiek van de markt, maak een heldere rolverdeling tussen bedrijven en netbeheerders.

 

Doel rapport

Door middel van het rapport wil Energie-Nederland Informateur Schippers en de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en GroenLinks informeren over hun visie. Door middel van deze concrete voorstellen moet het mogelijk worden op het Energieakkoord uit Parijs te realiseren. In het rapport wordt onder andere ingegaan op de klimaatwet, windenergie op zee, de SDE+ regeling, de warmtetransitie, energiebesparing in de bebouwde omgeving, elektrisch vervoer en het optimaal benutten van markdynamiek.

De aanbevelingen van Energie-Nederland sluiten aan op de Energieagenda. Medy van der Laan, voorzitter van Energie-Nederland: “De Energieagenda geeft een eenduidig afwegingskader en een duidelijke rol voor marktbedrijven, nu is het zaak die agenda samen uit te voeren’’.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.