Consument onvoldoende beschermt tegen faillissement energieleverancier

Volgens de Consumentenbond zijn consumenten momenteel onvoldoende beschermt tegen het faillissement van hun energieleverancier. Om deze reden roept de consumentenorganisatie minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat op maatregelen te nemen. Uit een recent onderzoek naar de schuldenlast van energieleveranciers bleek dat veel energieleveranciers in slecht weer zitten.

 

Energieleveranciers schrijven massaal rode cijfers

Onlangs analyseerde de Consumentenbond de jaarrekeningen van 30 energieleveranciers. Hieruit bleek dat 13 van deze bedrijven (diep) in de rode cijfers zitten. Volgens Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond, is dit een belangrijke indicator. ‘’Een hoge schuldenlast wil niet meteen zeggen dat een bedrijf failliet gaat, maar het is wel een teken aan de wand. De energiemarkt is een vechtmarkt geworden, waarbij bedrijven elkaar hevig op prijs beconcurreren. Dat is op zich gunstig voor consumenten, maar alleen zolang dat verantwoord gebeurt. Daar is nu te weinig zicht op. Voor consumenten is het überhaupt onmogelijk om de financiële gezondheid van hun leverancier te beoordelen. Bij een nutsvoorziening als deze hoort daarom passende consumentenbescherming.’’ aldus Molenaar.

 

Gedupeerde compenseren

In de brief die de Consumentenbond richt aan de minister vraagt het onder meer om gedupeerden te compenseren voor te veel betaalde energiebelasting, BTW en netwerkkosten. Ook is de Consumentenbond van mening dat de minister energieleveranciers moet verplichten ook de financiële verplichtingen over te nemen bij een overname van klanten. Op deze manier kunnen de gedupeerde klanten toch nog aanspraak maken op een niet uitbetaalde welkomstkorting of te veel betaalde voorschotten.

 

Toezicht schiet tekort

Ook is de Consumentenbond kritisch over de rol van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Zo is het van mening dat het toezicht op de markt tekort schiet. ‘’Het mandaat van de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) is te beperkt. Bij eerdere faillissementen, zoals dat van Energieflex, zagen we dat de ACM pas heel laat op de hoogte was van financieel wanbeheer en dus ook pas laat kon ingrijpen. Duizenden mensen gingen toen voor honderden euro’s het schip in. We vinden dat de minister de bevoegdheden van de ACM moet verruimen, zodat deze veel eerder en dieper in de cijfers van de energieleveranciers kan kijken én strengere toetredingseisen kan stellen.’’

 

Wees bewust van risico’s

Om het risico op financiële schade te beperken kunnen consumenten wel slimme keuzes maken. Zo betalen veel consumenten nu bewust maandelijks te veel voorschot. Op deze manier kan men een soort spaarpotje opbouwen. Het nadeel hiervan is dat men meer financiële schade lijdt wanneer de energieleverancier failliet gaat. Om deze reden kan het slim zijn om het voorschot bewust zo laag mogelijk te houden. Zo loopt u minder risico dat u uw teveel betaalde geld niet meer terug ziet. En deze kans is zeker reëel. Zo gingen in 2018 kort na elkaar Energieflex en Robin Energie failliet. Hierdoor raakte duizenden klanten hun voorschot kwijt en de aan hun beloofde welkomstkorting. Ook eventueel betaalde waarborgsommen gingen in rook op tijdens het faillissement. Hierdoor verloren grote groepen consumenten honderden euro’s.

Lees ook: Faillissement energieleverancier; Gevolgen en procedures

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Inhoudsopgave