13 biljoen nodig voor duurzame energie

13 biljoen nodig om onze CO2-uitstoot te verlagen

Volgens economen van het ING Economisch Bureau is er tot 2050 ruim 13 biljoen dollar nodig om het aandeel duurzame energie te doen stijgen van 8 naar 64 procent. Het bedrag van omgerekend 11,6 biljoen euro is onder andere nodig voor investeringen in grote wind- en zonne-energie projecten.

 

Forse daling CO2-uitstoot

Door dit enorme bedrag te investeren kan onze wereldwijde CO2-uitstoot fors verlaagd worden. Met het geld kunnen namelijk veel fossiele energiebronnen worden vervangen voor duurzame alternatieven. Tot het jaar 2050 zal dit een besparing opleveren van bijna twee derde van alle uitstoot vergeleken met 2019.

 

‘’De wereldwijde elektriciteitsmix leunt nu voor twee derde op fossiele brandstoffen. In 2050 kan dat omgekeerd zijn naar een aandeel van twee derde voor stroom uit zon- en windenergie. De elektriciteitsmix wordt daardoor minder afhankelijk van de mondiale energiemarkt met haar sterke fluctuaties in olie-, kolen- en gasprijzen.’’ aldus Gerben Hieminga, sectoreconoom Energie bij ING.

 

Stijgende vraag naar elektriciteit

Het ING Economisch Bureau verwacht dat de wereldwijde vraag naar stroom in 2050 is gestegen naar 57.000 terawattuur. Ter vergelijking; in 2019 verbruiken we wereldwijd naar schatting 27.000 terawattuur en in Nederland alleen gaat dit om slechts 120 terawattuur.

Deze sterk aantrekkende vraag naar stroom zal voornamelijk worden veroorzaakt door een groeiende wereldbevolking en een aantrekkende economie. Daarnaast zal de energietransitie zelf ook zorgen voor een hogere vraag naar stroom. Zo zullen we steeds meer elektrisch gaan rijden en gebouwen elektrisch gaan verwarmen.

Om in de stijgende vraag naar elektriciteit te kunnen voldoen zal er fors geïnvesteerd moeten worden in zonne- en windenergie. In 2018 werd er in totaal 200 miljard dollar geïnvesteerd in windmolens en zonneparken, maar dit zal in de komende jaren waarschijnlijk niet voldoende zijn.

Analisten van ING verwachten dat er tussen 2021 en 2035 gemiddeld 326 miljard euro per jaar zal moeten worden geïnvesteerd (gecorrigeerd voor inflatie). Voor de periode tussen 2036 en 2050 zal dit bedrag zelfs oplopen tot 493 miljard dollar per jaar. Vanaf het jaar 2040 zal er naar verwachting net zo veel geld worden geïnvesteerd in duurzame energie als nu in olie en gas.

 

Elektriciteitsnet niet klaar voor de toekomst

In de berekening is nog geen rekening gehouden met de aanpassingen die nodig zijn aan ons elektriciteitsnetwerk. Om de grotere hoeveelheid zonne- en windenergie goed te kunnen verwerken zijn er veel aanpassingen nodig. Vooral voor de overheid zal hier een rol weggelegd zijn.

Verder verwacht de ING dat de prijs per kWh steeds volatieler wordt. Door het stijgende aandeel zonne- en windenergie zal de prijs per kWh steeds meer reageren op het weer. Hierdoor wordt het voor stroomproducenten wellicht lastiger om geld te verdienen aan de opgewekte stroom.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Inhoudsopgave